نتایج آرشیو " محسن لرستانی "

دانلود آهنگ خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم محسن لرستانی

دانلود آهنگ خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم محسن لرستانی

در این ساعت از رسانه سلکت موزیک بشنوید آهنگ “خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم” از محسن لرستانی با تکست و دو کیفیت عالی

Mohsen Lorestani – “Khomar” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Khomaram Musico.ir دانلود آهنگ خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

ﻏﻠﺎﻣﺘﻢ ﻧﻮﻛﺮﺗﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮرو ﺧﻮن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎزم ﺑﻢ ﺑﺪه ♩♪
ﻧﻤﻴﺘﺎﻧﻢ ﻋﺠﺐ آدم ﺳﻤﺠﻴﻪ ﻧﮕﺎه دﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ اﺻﻐﺮ آﻗﺎ
ﻓﺎﻃﻰ ﺑﻴﺮوﻧﻪ اﮔﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮم اﮔﻪ ﺧﻤﺎر ﺑﺮم اﺻﻐﺮ آﻗﺎ اﺻﻐﺮ آﻗﺎ ♩♪
رﻓﻴﻖ ﻧﺎ رﻓﻴﻖ ﻣﻪ ﺑﺮو از ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﺨﻮای ﻧﺸﺎﻧﺪﻳﺪم ﺧﺎک ﺳﻴﺎه
دﻳﻪ از ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﺨﻮای ﮔﺮﺗﻴﻢ ﻛﺮدی ای دﺧﺘﺮه ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ آوردی ﺳﺮم
ﺑﺒﻴﻦ دارم ﮔﺮت ﻣﻴﻜﺸﻢ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ دور و ورم ♩♪
ﻫﺮ ﺑﻠﺎﻳﻰ ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﺑﻮد ﺗﻮ دﺧﺘﺮه آوردی ﺳﺮم ﺑﻰ ﺑﻰ ﻣﻴﮕﻪ ♩♪
دﻳﺪی روﻟﻪ ﭼﻪ ﮔﻠﻰ ﻫﺸﺘﻰ رو ﺳﺮم ﮔﺮﺗﻰ ﺷﺪم ای ﺑﻰ ﺧﺪا
ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﺸﻢ ای ﻛﺎرﺗﻦ ﺟﺎ ﺧﻮاب ﻣﻨﻪ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﭘﺎرﻛﺎ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻢ
ﺷﺪم ﺳﻮژه ﺧﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎی ﺗﻮ ﭘﺎرﻛﮕﻪ ﺷﺪن ﺑﻠﺎی ﺟﺎن ﻣﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﺨﻮردم ﭼﻨﺪ روزه
ﭼﺸﺎم دﻳﻪ ﺳــﻮ ﻧﺪاره دﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ دﺳﺎم دﻳﻪ ﻧﺎ ﻧﺪاره ♩♪

Untitled 3 min دانلود آهنگ خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم محسن لرستانی
ﺧﻤﺎرم و ﺧﻤﺎرم اﻣﺸﻮ ﺑﺪﺟﻮر ﺧﻤﺎرم ﺧﻤﺎری زد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ از ﺧﻮدﻣﻢ ﺑﻴﺰارم ♩♪
اﻣﺸﻮ ﺑﺪﺟﻮر ﺧﻤﺎرم ﻳﻪ داﻧﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ دﻳﺸﻮ ﻫﻤﺶ ﺷﻜﺎﻧﺪم ♩♪
اﻧﻘﺪ آﻣﭙﻮل زدم ﺧﻮدم رﮔﺎم ﻫﻤﺶ ﺳﻮزاﻧﺪم رگ ﻫﺎی ﻣﻪ ﺳﻴﺎ ﺑﺸﻮ ای ﺳﮓ ﻣﺼﺐ ﻛﺠﺎﻳﻰ
دارم از درد ﻣﻴﻤﻴﺮم ﻣﺮدم ﺗﻮ ای ﺧﻤﺎری ﻫﺮوﻗﺖ از ﻟﺎی ﻣﻪ رد ﻣﻴﺸﻪ
ﺑﻰ ﺑﻴﻢ ﻳﻪ آﻫﻰ ﻣﻴﻜﺸﻪ ﻣﻴﮕﻪ روﻟﻪ از ای ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺸﻪ ♩♪
ﭼﻨﻰ ﺑﻰ ﺑﻴﻢ ﻣﻴﮕﻔﺖ روﻟﻪ ای دﺧﺘﺮه ﻛﻰ وﺻﻠﻪ ﺗﻮﻧﻬ! ﻧﺰار آﻏﺖ ﻛﻨﻢ ♩♪
روﻟﻪ ﻧﺰار ﺑﻰ ﺑﻰ دق ﺑﻜﻨﻪ دﻟﺖ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ ﺑﻰ ﺧﺪا ﺑﻰ ﺑﻴﻢ داره دق ﻣﻜﻨﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎش ﺑﻰ ﺑﻴﻢ ﺣﻠﺎﻟﻢ ﻧﻤﻜﻨﻪ ای ﺷﻴﺸﻪ و اﻳﻨﻢ دوا
ﻫﻤﺸﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدی دوﺷﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﻧﺎرﻓﻴﻖ ﺑﻴﺎ ﺑﺨﻨﺪ ﺑﻪ رﻳﺸﻢ ♩♪
ﭼﺮا ﻫﺮوﻗﺖ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻤﺖ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﺨﻨﻰ ﺑﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻪ ﮔﺮﺗﻰ ﺷﺪم
ﻛﺴﻰ دﻳﻪ ﺷﺪه وﺗﻰ ﻣﻪ ﻛﻪ اﻳﺠﻮر ﻧﺒﻮدم ﺑﺮی ﺧﻮدم ﻛﺴﻰ ﺑﻮدم ♩♪
ﻣﺼﺒﺘﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﺎرﻓﻴﻖ ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﻪ ﮔﺮﺗﻰ ﺷﺪم ♩♪

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

محسن لرستانی خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ خمارمو خمارم امشو بدجور خمارم محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی محسن لرستانی

دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی محسن لرستانی

همینک دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی از محسن لرستانی با متن و کیفیت عالی در دسترس قرار داده شد

Mohsen Lorestani – “Salare Mardanegi” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Salar Musico.ir دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

ای سرزمینه عشقه ای سرزمینه شیره… ♩♪
از خاک ای سرزمین پهلوانی نمیره!! ♩♪
تیکه کلامشانه یا ولی و یا علی…
با غیرت و تعصب سر موکنن زندگی!!
اول و آخر یه کلام سالار کل دنیا
همیشه بالای بالاس پرچم تو کرمانشاه… ♩♪
فقط سکوی اول فقط مدال طلا ♩♪
لیاقتشه داری تو داش مهدی به مولا
داش مهدی حاتمی نمونه ی پهلوانی…
سالار مردانگی جهانیه جهانی!!… ♩♪
شیرمرد ای دیاره خدایی افتخاره
برای خاک کرمانشاه قهرمانی میاره
اول و آخر یه کلام سالار کل دنیا!! ♩♪

Untitled 3 min دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی محسن لرستانی
همیشه بالای بالاس پرچم تو کرمانشاه…
فقط سکوی اول فقط مدال طلا…
لیاقتشه داری تو داش مهدی به مولا ♩♪
فقط سکوی اول فقط مدال طلا!!
لیاقتشه داری تو داش مهدی به مولا!!
داش مهدی حاتمی نمونه ی پهلوانی
سالار مردانگی جهانیه جهانی… ♩♪
شیرمرد ای دیاره خدایی افتخاره…
برای خاک کرمانشاه قهرمانی میاره
اول و آخر یه کلام سالار کل دنیا…
همیشه بالای بالاس پرچم تو کرمانشاه ♩♪
فقط سکوی اول فقط مدال طلا!!
لیاقتشه داری تو داش مهدی به مولا!!

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ سالار مردانگی جهانیه جهانی داش مهدی محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس محسن لرستانی

دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس محسن لرستانی

همینک دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس از محسن لرستانی با متن و کیفیت های اصلی در دسترس قرار داده شد

Mohsen Lorestani – “Esme Man” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Esme Mana Dia Nayar Musico.ir دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی اسم منه دیه نیار ریمیکس

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ اسم منه دیه نیار ریمیکس محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه محسن لرستانی

دانلود آهنگ ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه محسن لرستانی

از سلکت موزیک بشنوید | آهنگ “ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه” از محسن لرستانی با تکست و کیفیت اصلی

Mohsen Lorestani – “Setare” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Setare Musico.ir دانلود آهنگ ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه ای خدا ستاره یارم بشه چی میشه ♩♪
خدا چرا ستاره منو دوسم نداره چقدر باید بشینم شاید بیاد ستاره…
دلم برای ستاره شکسته مثل شیشه میدانم ستاره که یار مو نمیشه!! ♩♪
میدانم ستاره که یار مو نمیشه میدانم ستاره که یار مو نمیشه…
که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره که یار مو نمیشه ستاره ستاره ستاره ♩♪
ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه ای خدا ستاره یارم بشه چی میشه…
خدا چرا ستاره منو دوسم نداره چقدر باید بشینم شاید بیاد ستاره!! ♩♪
بمیرم واست ای دل که آرامش نداری بازم به این زمونه سر سازش نداری!!
تو که ابر بهاری چرا بارون نداری بمیرم واست ای دل بنالم واست ای دل…
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان

Untitled 3 min دانلود آهنگ ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه محسن لرستانی
یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان… ♩♪
بمیرم واست ای دل چرا شدی هوایی چرا شدی در به در حقت نبود خدایی… ♩♪
دل من تو رو میخواد چرا تو بی وفایی بمیرم واست ای دل بنالم واست ای دل!!
دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان دل مو شد هوایی دل مو شد سرگردان!!
یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان یارم ازم گرفتن دنیا برام شد زندان ♩♪
خدا خودت نگاه کن ببین احوال مارو خدا خودت نگاه کن ببین احوال مارو…
ببین فلک چجوری گرفته حال مارو مث پروانه بودم دور و برش همیشه…
مثل شعله ی آتش منو سوزوند ز ریشه!! ♩♪
با اینکه زنده ام اما امیدم رو به مرگه با اینکه زنده ام اما امیدم رو به مرگه!!
دلم مث یه ساقه گرفتار تگرگه دلم مث یه ساقه گرفتار تگرگه ♩♪

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ ستاره عشق تو کرده به جانم ریشه محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن محسن لرستانی

دانلود آهنگ گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن محسن لرستانی

همینک دانلود آهنگ “گفتم ننه دست دست نکن ایطو منه بدبخت نکن” از محسن لرستانی با کیفیت اصلی و تکست فراهم کرده ایم

Mohsen Lorestani – “Nane Das Das Nako” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Nane Dast Dast Nakon Musico.ir دانلود آهنگ گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ گفتم ننه دست دست نکن ایطور منه بدبخت نکن محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ چی بگم برم به کی بگم محسن لرستانی

دانلود آهنگ چی بگم برم به کی بگم محسن لرستانی

همراه ما باشید با دانلود آهنگ “چی بگم برم به کی بگم با چه رویی بگم تف سر بالا شدی آخر سر” از محسن لرستانی با متن و کیفیت های اصلی

Mohsen Lorestani – “Chi Begam” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Chi Begam Musico.ir دانلود آهنگ چی بگم برم به کی بگم محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ چی بگم برم به کی بگم محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی چی بگم برم به کی بگم

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ چی بگم برم به کی بگم محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره محسن لرستانی

دانلود آهنگ میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره محسن لرستانی

همراهیمان کنید با دانلود آهنگ “میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره” از محسن لرستانی با کیفیت بالا و تکست

Mohsen Lorestani – “Mikham Ke” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Mikham Ke Jonamo Bedam Musico.ir دانلود آهنگ میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره محسن لرستانی
───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♪♩ ├───

محسن لرستانی میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ میخوام که جونمو بدم یه خار توی دستات نره محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری محسن لرستانی

دانلود آهنگ غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری محسن لرستانی

از سلکت موزیک دانلود کنید | آهنگ “غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری” با صدای محسن لرستانی با تکست و کیفیت اصلی

Mohsen Lorestani – “Ghose Nakhor” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Ghose Nakhor Musico.ir دانلود آهنگ غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

رو تک درخت خونه یه یاکریم نشسته… ♩♪
با زخم تیر صیاد بال و پرش شکسته…
زارو پریشون شده تاب و توان نداره!! ♩♪
دیگه توی وجودش یه ذره جون نداره…
غصه نخور یاکریم دوباره پر میگیری… ♩♪
اگه بشی نا امید به دست غم میمیری!!
منم دلم شکسته غم به دلم نشسته… ♩♪

Untitled 3 min دانلود آهنگ غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری محسن لرستانی
کسی تو این زمونه به عشقم دل نبسته…
منم یه نیمه جونم منم بی همزبونم!! ♩♪
قصه ی بی کسی رو یه عمریه میخونم…
غصه نخور یاکریم دوباره پر میگیری… ♩♪
اگه بشی نا امید به دست غم میمیری!!
تو خوب میشی پر میگیری دوباره… ♩♪

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ غصه نخور یا کریم دوباره پر میگیری محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ محسن لرستانی بچه قرتی

دانلود آهنگ قدیمی محسن لرستانی بچه قرتی

سوپرایز امروز برای شما کاربران گرامی دانلود آهنگ قدیمی و شنیدنی محسن لرستانی با زبان کُردی به اسم “بچه قرتی” با دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و تکست در سلکت موزیک

Mohsen Lorestani – “Bache Gherti” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

گجکک 1 دانلود آهنگ محسن لرستانی بچه قرتی

متن آهنگ بچه قرتی محسن لرستانی

ای لامصو بیا بِنیش، باشِد مُخوام حرف بزنم!!
شیتم نکن، جان ننت…♫
دارم اَ… غــم دق مُکَنم!! دارم اَ… غــم دق مُکُنم!!
اون پسرگه کی یِده؟!
چند وقتیه دنبالته…♫
بری مَه فیلــم بازی نکُو!!

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

همه میگن رِفیقتــه!! همه میگن رِفیقتـه!!
میگن خیلی دوستش داری…♫ شبا براش خواو نداری…♫
میگن خیلی عاشقده!! از صُو تا شُو دنبالده!!
خداته شکر! حرفی بزن…♫
امشُو خونت، پای خودته!!
ای لامصُو چیزی بگو! صبرم دیه سر آمده…♫

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

بِرِی بچه ی کرماشان؟!! خداته شکر! اِی آسمان…♫
بِرِی بچه یِ کرماشان؟!! خداته شکر! اِی آسمان…♫
گیسِ نَنَت! بذار بروو… خونی نکُو گردنِمان!!
گیسِ نَنَت! بذار بروو… خونی نکُو گردنِمان!!
سر به سرم نذار دیه…! ولـم بکُو اِی آسمان…♫
سر به سرم نذار دیه…! ولـم بکُو اِی آسمـــان…♫

Untitled 3 min دانلود آهنگ محسن لرستانی بچه قرتی

به او بچه قرتی بگو! امشُو مُخوام مَس بُکنم!!
امشُو میرم محله شان…♫
یه شری بر پا مُکنم!!
امشُو قیامت مُکنــم…♫
هر چی مُخوا بشــه، بشــه!!
بری مه دیه آخرشه…♫

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

بگو که مَه فلانیم!!
همه میگن روانیـم…♫ همه میگن روانیـم…♫
ای شهر داره، یه طاق وسان!! امشُو می گیرمش، نشان!!
جانِ مولا مَه قاطی ام، زده سرم اِی آسمان…♫
خونی، بشه گردنمــان!! خونی، بشه گردنمــان!!
کسی نیاد دور و ورِم…♫ گیسِ ننم زده سرم…♫

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

بِرِی بچه ی کرماشان؟!! خداته شکر! اِی آسمان…♫
بِرِی بچه یِ کرماشان؟!! خداته شکر! اِی آسمان…♫
گیسِ نَنَت! بذار بروو… خونی نکُو گردنِمان!!
گیسِ نَنَت! بذار بروو… خونی نکُو گردنِمان!!
سر به سرم نذار دیه…! ولـم بکُو اِی آسمان…♫
سر به سرم نذار دیه…! ولـم بکُو اِی آسمـــان…♫

محسن لرستانی بچه قرتی

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ محسن لرستانی بچه قرتی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دانلود آهنگ بازم معرفت داشت بهونه نیاورد محسن لرستانی

دانلود آهنگ بازم معرفت داشت بهونه نیاورد محسن لرستانی

دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ “بازم معرفت داشت بهونه نیاورد” با صدای محسن لرستانی با کیفیت اصلی و تکست

Mohsen Lorestani – “Bazam Marefat Dasht” > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Mohsen Lorestani Bazam Marefat Dasht Musico.ir دانلود آهنگ بازم معرفت داشت بهونه نیاورد محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

Untitled 3 min دانلود آهنگ بازم معرفت داشت بهونه نیاورد محسن لرستانی

───┤ ♩♪♫♩♫♪♩ ├───

محسن لرستانی بازم معرفت داشت بهونه نیاورد

سلکت موزیک ~ محسن لرستانی ~ دانلود آهنگ بازم معرفت داشت بهونه نیاورد محسن لرستانی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و با ترافیک و حجم نیم بها می‌باشد

12