دانلود آهنگ هپی مپی برس دی بابی

دانلود آهنگ هپی مپی برس دی بابی

به ما بپیوندید و دانلود کنید / آهنگ هپی مپی برس دی از بابی با دو کیفیت عالی بهمراه تکست

Happy Mapy Birthday > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Happy Mappy Musico.ir دانلود آهنگ هپی مپی برس دی بابی

────┤ ♩♪♫♪♩ ├────

ﻫﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی… ♩♪
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ…
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی!! ♩♪
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ
ﻫﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی!! ♩♪
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ!!
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی… ♩♪
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ!! ♩♪
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎز ﻛﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﻛﺎدوﻫﺎرو
اﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺲ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﺎ… ♩♪
ﺟﻤع ﺑﺎﻟﺎﺑﺎﻟﺎ ﻣﻴﺮه اﺳﺘﻜﺎﻧﻮ
ﭼﺮاﻗﺮ ﻧﻤﻴﺪی ﺗﻮ ﺑﺪو ﭘﺎﺷﻮ!! ♩♪
ﻟﻮک ﻣﻴﺨﻮاد ﻧﻴﺎورون…
ﺑﮕﻮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎش ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎن ﭘﻠﻮم!! ♩♪
دارن ﻛﻴﻜﻮ ﻣﻴﺎرن ﺑﺮاﺑﺮش…
ﺧﺮج زﻳﺎد ﺑﺎﻟﺎ ﺗﺮاﻛﻨﺶ…
ﺧﺎﻧﻮﻣﻰ اﻗﺎﻳﻰ دﺧﺘﺮی ﭘﺴﺮی!!! ♩♪
ﻫﻴﺠﻮره ﻧﻜﻨﻰ ﺑﺮا ﻣﺎ ﻧﺎز…
اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺷﺐ ﺗﻮﻟﺪﻣﻪ!!
ﻣﻴﺨﻮام ﻣﺴﺖ ﻛﻨﻢ دوﺑﺎره ﺑﺎز ♩♪
ﻫﻤﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی…
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ!! ♩♪
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی…

Untitled 3 min دانلود آهنگ هپی مپی برس دی بابی
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ ♩♪
ﻫﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی…
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ… ♩♪
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی!! ♩♪
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ ♩♪
ﺣﻴﻔﻪ ﻧﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻰ!!
ﺑﺮﻧﺎﻣﺲ ﺣﺎﺟﻰ اﻧﺘﻬﺎری…
ﻣﻮزﻳﻜﺎ ﺷﺎدو داﻓﺎ ﻋﺎﻟﻰ… ♩♪
دﻳﺠﻰ ﭘﻠﻰ ﻣﻴﺪه ﻓﻘﻄ ﺑﺎﺑﻰ
ﻣﻴﺨﻮاﻳﻢ ﺟﺮ ﺑﺪﻳﻢ ﻫﻤﻪ اچ ﺑﻰ دی!! ♩♪
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻣﻮزﻳﻜﻮ ﻧﻜﺴﺖ ﺑﺪی!!
ﻛﺎرﻣﻮن رواﻟﻪ اﻣﺴﺎﻟﻮ ﺑﻴﺐ…
ﺗﺮﻛﻮﻧﺪه ﻳﻪ اﻳﺮاﻧﻮ ﻛﻴﮏ… ♩♪
ﻫﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی!!
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی!! ♩♪
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ
ﻫﻤﭙﻰ ﻣﭙﻰ ﺑﺮﺳﺪی…
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺖ ﺑﻴﺐ… ♩♪
ﺑﺮﻧﺎﻣﻤﻮن وﻧﺰدی!!
ﺑﭽﻴﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﻋﺸﻘﻮ ﺣﺎﻟﻮ ﻫﻴﻔﻪ!! ♩♪

────┤ ♩♪♫♪♩ ├────

بابی هپی مپی برس دی

سلکت موزیک ~ دانلود آهنگ هپی مپی برس دی بابی

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دیدگاه خود را بگذارید