دانلود آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس

دانلود آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس

همراه ما باشید و دانلود کنید / آهنگ “به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس” با دو کیفیت عالی mp و تکست

Be Dele Jade Bezan > Old Song > Download With Text And 320 & 128 Links In SelectMusic

Aren Be Dele Jade Bezan Musico.ir دانلود آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس

────┤ ♩♪♫♪♩ ├────

دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻜﺴﻤﻮن ﻛﺮدم ♩♪
ﺑﺒﻴﻦ زﺧﻤﻴﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ… ♩♪
ﻣﮕﻪ ﺟﺮﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺮدن… ♩♪
ﻛﻪ زدن ﺑﺎﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪن!! ♩♪
دﻳﺪی ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎﻣﻮن ﭼﻰ ﺷﺪ!!
ﺗﺎ اﺑﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رازه ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻢ… ♩♪
ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻧﭙﺮﺳﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ دﻳﮕﻤ
ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻘﺪ ﺷﺒِ ﺧﺎﺑﺘﻮ دﻳﺪم ﻛﺠﺎﻳﻰ… ♩♪
ﺑﺒﻴﻦ ﺣﺘﻤﺎ اون دﻳﮕﻪ ﺣﺲ ﺑﻬﺖ داره!!
دﻧﻴﺎ ﺗﻮ رو ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻫﻜﺎره ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ دل ﮔﺮﻓﺘﺎره!!
دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻜﺴﻤﻮن ﻛﺮدم ♩♪
ﺑﺒﻴﻦ زﺧﻤﻴﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ…
ﻣﮕﻪ ﺟﺮﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺮدن… ♩♪

Untitled 3 min دانلود آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس
ﻛﻪ زدن ﺑﺎﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪن ♩♪
دﻳﺪی ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎﻣﻮن ﭼﻰ ﺷﺪ!!
ﺑﻪ دل ﺟﺎده ﺑﺰن ﻫﺮ ﭼﻰ ﺷﺪ ﭘﺎی ﺧﻮدم!!
دﻓﺘﺮه ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻧﺰار ﭘﺎره ﻛﻨﻦ… ♩♪
اﮔﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﺸﻢ واﺳﻪ ﻳﺒﺎر دﻳﺪﻧﺘﻪ…
ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ واﺳﻪ ﭼﻰ ﻏﻤﺘﻪ ♩♪
دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻜﺴﻤﻮن ﻛﺮدم
ﺑﺒﻴﻦ زﺧﻤﻴﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ ♩♪
ﻣﮕﻪ ﺟﺮﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺮدن…
ﻛﻪ زدن ﺑﺎﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪن!! ♩♪
دﻳﺪی ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎﻣﻮن ﭼﻰ ﺷﺪ!!

────┤ ♩♪♫♪♩ ├────

آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس

سلکت موزیک ~ دانلود آهنگ به دل جاده بزن هرچی که شد پای خودم اصلی + ریمیکس

پخش آنلاین همین موزیک

موزیک با کاور اصلی و بدون تگ تبلیغاتی می‌باشد

دیدگاه خود را بگذارید